Ανακοινώσεις

Η  Διεύθυνση Πληροφορικής Δικτύου και Μηχανοργάνωσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων  του Ιδρύματος εργάζονται πυρετωδώς για τη συγχώνευση των φοιτητολογίων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά σε ένα ενιαίο φοιτητολόγιο για το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ώστε να εκκινήσουν οι...

Καλούνται οι φοιτητές που εχουν  κάνει ήδη αίτηση για πρακτική αίτηση σε συναντηση με την Επιστημονική  υπευθυνη Γ.Πέττα την Τρίτη 30/10/2018 και ώρα 12.30.. Οσοι δεν μπορούν να παραβρεθούν να επικοινωνήσουν πριν την καθορισμένη συνάντηση με την υπεύθυνη στο georgiapetta@ymail.com  ...

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-2019 Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019, σύμφωνα με την απόφαση 27/11-12-2018 της Διοικούσας Επιτροπής τροποποιούνται ως εξής:   Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019  Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 -Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου...

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους Άσκηση να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος την Δευτέρα 22.10.2018 και την Τετάρτη 24.10.2018 και ώρες 11.00-13.00 τα κάτωθι: Βιβλίο Πρακτικής Βεβαίωση από το Νοσοκομείο Σύμβαση εάν δεν έχει κατατεθεί                                                                                Η Επιτροπή Πρακτικής  ...

Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση θα κατατεθούν την Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 12.00 - 14.00 μ.μ.  Η επιστημονική υπεύθυνη κ. Γ. Πέττα θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και θα παρέχει ενημέρωση στους φοιτητές στο εργαστήριο 6 στο 2ο όροφο.  ...

Η εγγραφή σε Εργαστηριακές ομάδες μπορεί να πραγματοποιείται από 15-10-2018 μέσω eclass με τους ίδιους κωδικούς https://eclass.uniwa.gr Σύντομα θα χορηγηθούν κωδικοί και στους πρωτοετείς, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση  ...