Πρόγραμμα ΙΚΥ – Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

Πρόγραμμα ΙΚΥ – Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

Πρόσκληση ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

Aνακοίνωση Βραβείο Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Επιστολή προς γραμματείες για συμμετοχή ΑΕΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ