Πρακτική Άσκηση στο Charles University μέσω ERASMUS+

Πρακτική Άσκηση στο Charles University μέσω ERASMUS+

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους στο Charles University, θα επικοινωνούν με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus+, του Τμήματος,  πριν υποβάλλουν την αίτηση τους.

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να ενημερώνονται σωστά  για το χρονικό περιθώριο της αίτησης τους: https://wiki.lf3.cuni.cz/en/vademecum/current_information/application_procedure

Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη Erasmus+

Δρ. Μπακαλίδου Δάφνη