Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Παρασκευή 13/05/2022

Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Παρασκευή 13/05/2022

Αύριο, Παρασκευή 13/05/2022 η Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας στους κλινικούς χώρους που έχουν καθοριστεί.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος