Προκήρυξη της θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας ΕΜΦ”