Δημόσια Παρουσίαση Μεταδιδακτορικής Έρευνας της Δρ. Μ. Μουτζούρη