ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Το μάθημα της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιείται στην ΑΙΘΟΥΣΑ Κ16-006

Το μάθημα της Φαρμακολογίας θα πραγματοποιείται στην ΑΙΘΟΥΣΑ Κ6-101