Ανακοινώσεις

H ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (όσων έχουν κάνει αίτηση) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020  στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω ) κατά τις ώρες :          11:30 -13:00 μ.μ.    και     13:00-14:30 μ.μ    Λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτούντων για ορκωμοσία, η τελετή καθομολόγησης...

Όσοι φοιτητές έχουν κάνει αίτηση για ορκωμοσία μπορούν να έρθουν να παραλάβουν την βεβαίωση περάτωσης ολοκληρωμένη με βαθμό και ημερομηνία ολοκλήρωσης τις ημέρες και ώρες που είναι η Γραμματεία ανοιχτή....

Σήμερα 03-02-2020, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022 με την κατάθεση της σχετικής εισήγησης και των σχετικών πινάκων στη γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από την τριμελή ...

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4653/2020, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών τους (προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα), να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση...

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4653/2020, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών τους (προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα), να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση...

Καλούνται οι  φοιτητές που ανήκουν στις  παρακάτω κατηγορίες και επιθυμούν να ξεκινήσουν  Πρακτική Άσκηση άμεσα στον Δημόσιο τομέα  να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος εφόσον δεν έχουν εγγραφεί ακόμη και να επικοινωνήσουν άμεσα με την Επιστημονική Υπεύθυνη Λέκτορα Εφαρμογών Γ. Πέττα  georgiapetta@ymail.com   Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Φοιτητές που...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_PADA_Physik.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου δηλώσεων συγγραμματών για το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020. Η διανομή των δηλωθέντων συγγραμμάτων...