Κλινικό Φυσικοθεραπευτικό Φροντιστήριο ΜΕΘ 15 Νοεμβρίου 2018