Εγγραφή επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών Ε.Ε.

Εγγραφή επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών Ε.Ε.

Εγγραφή επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών Ε.Ε.

2023_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ