Ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας – Εαρινό 2023-24

Ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας – Εαρινό 2023-24

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πάρουν θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 29.02.2024 να αποστείλουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας *** (χρήσιμα έντυπα, αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας. ιστοσελίδα Τμήματος) από το ιδρυματικό τους email στη γραμματεία του Τμήματος physio@uniwa.gr.

*** Η αίτηση θα πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του επιβλέποντα Καθηγητή

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 2023-2024