Υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες στη Σλοβακία για το θερινό εξάμηνο ακαδ..έτους 2023-2024