Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδ. έτους 2020-21 από έσοδα κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδ. έτους 2020-21 από έσοδα κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ