Πρόγραμμα ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς ακαδ. έτους 2023-24

Πρόγραμμα ΙΚΥ ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς ακαδ. έτους 2023-24

Aνακοίνωση Ενίσχυση Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ_2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_2023-2024