Επιλεγμένες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Show all

2020

Paraskevopoulos, E; Papandreou, M

Systematic infection control in Greek physiotherapy practices during the COVID-19 pandemic Journal Article

Work, 66 (2), pp. 367-370, 2020.

Links | BibTeX | Ετικέτες: covid, pandemic, physiotherapy