Επιλεγμένες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Show all

2020

1.

Christakou, A; Stavrou, N A; Psychountaki, M; Zervas, Y

Re-injury worry, confidence and attention as predictors of a sport re-injury during a competitive season Journal Article

In: Res Sports Med, pp. 1-11, 2020.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: attention, confidence, re-injury, sport, worry