Υποκατηγορία “Υποτροφίες & Χρηματικά Βραβεία Οργανισμών” στην Ιστοσελίδα του Τμήματος

Υποκατηγορία “Υποτροφίες & Χρηματικά Βραβεία Οργανισμών” στην Ιστοσελίδα του Τμήματος

Δημιουργήθηκε υποκατηγορία στο Μενού της Ιστοσελίδας του Τμήματος όπου θα ανακοινώνονται οι τρέχουσες κάθε φορά Υποτροφίες και Χρηματικά Βραβεία Οργανισμών.

Ο σύνδεσμος για την υποκατηγορία αυτή βρίσκεται στο μενού Φοιτητές και είναι ο παρακάτω:

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος