Τροποποίηση Προϋποθέσεων Πρακτικής Άσκησης μόνο για το εαρινό εξ. 2018-2019

Τροποποίηση Προϋποθέσεων Πρακτικής Άσκησης μόνο για το εαρινό εξ. 2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος στις 11-12-2018 αποφάσισε κατά πλειοψηφία και μόνο για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 να δώσει τη δυνατότητα  δήλωσης-συμμετοχής στην πρακτική άσκηση στους φοιτητές που θα εγγραφούν στο Η εξάμηνο (πτυχίο ΠΑΔΑ) και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ειδικότητας εκτός της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας, την οποία δεν έχουν διδαχθεί, λόγω της αλλαγής του προγράμματος σπουδών.