Τηλεδιάσκεψη για φοιτητές που πρόκειται να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση-30.09.22