ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 20/5/2021 στο MS TEAMS για θέματα Πρακτικής Άσκησης

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 20/5/2021 στο MS TEAMS για θέματα Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/5/21 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00

  1. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΑΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ/ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020
  2. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/5/21 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00

  1. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 8ο εξάμηνο , δεν δικαιούνται να αιτηθούν ΠΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ 8/5/21 ΔΙΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  στο teams  με τίτλο  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ uniwa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb0bdc66db774b969d59186c755ea500%40thread.tacv2/1615193713714?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22679ee1c9-afe8-4a07-85ac-88378e1fbbc8%22%7d