Τελετή Καθομολόγησης Τμήματος Φυσικοθεραπείας – 8 Μαρτίου 2024 – ΟΔΗΓΙΕΣ