Συνέδριο : 5th European Congress of the ER-WCPT on Physiotherapy Education (Online Event)

Συνέδριο : 5th European Congress of the ER-WCPT on Physiotherapy Education (Online Event)

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το 5ο Ευρωπαïκό Συνέδριο της Ευρωπαïκής Περιφέρειας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: https://kuleuvencongres.be/er-wcpt2020

Το Συνέδριο πρόκειται να καλύψει εύρος Εκπαιδευτικών Θεμάτων στο χώρο της Φυσικοθεραπείας (https://kuleuvencongres.be/er-wcpt2020/themes-1) και θα διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2020.