Συμπόσιο ΕΛΕΠΑΠ (Στα πλαίσια του Συνεδρίου της ESMAC 2023)

Συμπόσιο ΕΛΕΠΑΠ (Στα πλαίσια του Συνεδρίου της ESMAC 2023)

“Innovating Trends in Paediatric Rehabilitation”

Wednesday 20 September at 09:00 – 12:00