Συμπληρωματικές ανακοινώσεις για μαθήματα Εξεταστικής Ιουνίου 2020

Συμπληρωματικές ανακοινώσεις για μαθήματα Εξεταστικής Ιουνίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13/09-06-2020 ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» του ΣΤ΄εξαμήνου,  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» και «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» του Η΄εξαμήνου σπουδών αποφασίζονται τα παρακάτω:

Μάθημα «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»:  Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανακοινώσεις της διδάσκουσας.

Μάθημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»: Θα εξεταστεί ημέρα Πέμπτη 02/07/2020 και ώρα: 13:00, σύμφωνα  με το πρόγραμμα και τις ανακοινώσεις του διδάσκοντα στο e-class του μαθήματος.   

Μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»: Θα εξεταστεί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διδάσκουσας στο  e-class του μαθήματος.