Συμμετοχή Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2023 στο Ντουμπάι

Συμμετοχή Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας 2023 στο Ντουμπάι

Το Παγκόσμιο Συνέδριο αποτελεί τη μεγαλύτερη επιστημονική συνάντηση φυσικοθεραπευτών με σκοπό την ανταλλαγή των νεότερων ερευνητικών ευρημάτων και απόψεων, με πάνω από 1000 εργασίες από όλο τον κόσμο με διάφορα καινοτόμα και επίκαιρα θέματα με σκοπό την διαρκή αναβάθμιση της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ συμμετείχε ενεργά και πολύ-επίπεδα με 14 ερευνητικές εργασίες, με συμμετοχή σε προεδρεία, working groups και networking sessions στις εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου της Φυσικοθεραπείας 2023 (World Physiotherapy Congress 2023), το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι στις 2-4 Ιουνίου.

 

POSTER & e- POSTER PRESENTATIONS (Αλφαβητικά) 

Συμμετοχή: Μέλη ΔΕΠ (ΠΑΔΑ-Τμήμα Φυσικοθεραπείας & Ερευνητικά Εργαστήρια, ΕΚΠΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ), Απόφοιτοι ΠΜΣ «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» ΠΑΔΑ, Απόφοιτοι Διδάκτορες ΠΑΔΑ, Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες ΠΑΔΑ.

1. Christakou A., Bouzineki C., Pavlou M., Stranjalis G., Sakellari V. EFFECTIVENESS OF MENTAL IMAGERY ON MOTOR, COGNITIVE AND EMOTIONAL STATUS OF OLDER PEOPLE WITH EARLY STAGE OF DEMENTIA: PRELIMINARY DATA. Poster presentation.

2. Christakou A., Gkikopoulou A., Iosif E., Gioftsos G. THE EFFECTIVENESS OF FOCUS OF ATTENTION IN STATIC BALANCE AND FUNCTIONAL ABILITY OF PATIENTS WITH CHRONIC ANKLE INSTABILITY. Poster presentation.

3. Gkaraveli M., Sakellari V., Bania T., Grammatopoulou E., Morfis P. ASSESSMENT OF SENSORY PROCESSING IN INFANTS: A SYSTEMATIC REVIEW. E-poster presentation.

4. Karanasios S., Korakakis V., Moutzouri M., Xergia S., Tsepis E., Gioftsos G. BLOOD FLOW RESTRICTION TRAINING IMPROVES CLINICAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH LATERAL ELBOW TENDINOPATHY: A RANDOMIZED, SHAM-CONTROLLED TRIAL. E-poster presentation.

5. Kontakiotis N., Rushton A., Sakellari V., Billis E., Papathanasiou G., Gioftsos G. DEVELOPMENT OF A PREDICTION MODEL FOR SHORT-TERM OUTCOME OF PATIENTS WITH SCIATICA, AFTER PHYSIOTHERAPY, IN THE GREEK HEALTH SYSTEM. E-poster presentation.

6. Koutserimpas C., Raptis K., Kosmopoulos A., Vikatou T., Georgoudis G. THE EFFECT OF A CORE STRENGTHENING PROTOCOL ON PROFESSIONAL ATHLETES UNDERGOING SURGICAL TREATMENT FOR ATHLETIC PUBALGIA: ANALYSIS OF 100 CASES. E-poster presentation.

7. Lampropoulou S., Berlemi A., Billis E., Sakellari V., Trachani E., Nowicky A. REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION FOR UPPER LIMB REHABILITATION IN PEOPLE WITH STROKE: A SYSTEMATIC REVIEW.E-poster presentation.

8. Papandreou Μ., Mylonaki N., Paraskevopoulos E., Plakoutsis G., Christakou A., Koumantakis G. THE EFFECT OF SYNCHRONOUS MUSIC ON FUNCTIONAL LATERALITY OF THE LOWER LIMBS IN AMATEUR FOOTBALL ATHLETES: A PILOT STUDY. E-poster presentation. 

9. Papatsimpas V., Vrouva S., Papadopoulou M., Papathanasiou G., Bouzineki C., Moutafi D., Margioti E., Bakalidou D. HOW EXERCISE CAN AFFECT DEMENTIA PERSONS? Poster presentation. ** 1ο βραβείο Subgroup Poster Award (International Organisation of Physical Therapy in Mental Health) ** 

10. Paraskevopoulos E., Plakoutsis G., Chronopoulos E., Papandreou Μ. MANUAL THERAPY DOES NOT PROVIDE ADDITIONAL BENEFITS WHEN COMBINED WITH EXERCISE IN PATIENTS WITH ROTATOR CUFF-RELATED SHOULDER PAIN. E-poster presentation. 

11. Plavoukou T., Sotiropoulos S., Stasinopoulos D., Papathanasiou G., Georgoudis G. QIGONG VERSUS USUAL EXERCISE IN THE TREATMENT OF CLBP AS ADD ON TO A STADARDISED PHYSIOTHERAPY PROGRAMME. E-poster presentation.

12. Raptis K., Koutserimpas C., Antonopoulos D., Aggourakis M., Georgoudis G. THE EFFECT OF SENSORY RE–EDUCATION PROTOCOL AFTER LOW MEDIAN NERVE COMPLETE TRANSACTION AND MICROSURGICAL REPAIR: ANALYSIS OF 76 CASES. E-poster presentation.

13. Sotiropoulos S., Koumroglou G., Georgiou K., Papandreou M., Mavrogenis A., Georgoudis G.EFFECTIVENESS OF QIGONG AND TAICHI EXERCISES IN CHRONIC NON MALIGNANT SPINAL PAIN. E-poster presentation.

14. Sotiropoulos S., Chronis C., Mpirintzi S., Skordis C., Georgoudis G. ACUPUNCTURE ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH NON SPECIFIC LOW BACK PAIN. A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE. E-poster presentation.

 

CHAIR-SESSION

Participation as Chair:  Maria Papandreou (Greece). Session Type: e Poster Session: Musculoskeletal: Spine. WCPT 2023, 1-4 June Dubai.      

 

NETWORKING SESSION

Cardiorespiratory (Anna Christakou)

Occupational Health (Vasiliki Sakellari)

Sports Physiotherapy (Maria Papandreou)

 

SEMINAR

Burnout Amongst Physiotherapists (Vasiliki Sakellari)