Στρογγυλή Τράπεζα Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Στρογγυλή Τράπεζα Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας 27ο Συνέδριο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

Στο πλαίσιο του 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ξενοδοχείο Hilton) θα  πραγματοποιηθεί μία Στρογγυλή Τράπεζα με θεματολογία Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας από το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (ΕΤΚΑΦΑ)του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ).
Η ημερομηνία διεξαγωγής της είναι η 14 Δεκεμβρίου 2018 και οι ώρες 16.00-17.30μμ.

27o Συνέδριο Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας