ΣΧΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο e_class

ΣΧΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο e_class

Σας ενημερώνουμε ότι τόσο το e-class, όσο και η εγγραφή σας σ αυτό, αποτελεί τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που διευκολύνει την επικοινωνία σας με τον διδάσκοντα και το εκπαιδευτικό υλικό. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την εγγραφή σας στο εξάμηνο και τη δήλωση του μαθήματος που θα πρέπει να υποβάλετε στην ηλεκτρονική γραμματεία κατά το χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί από το Τμήμα.

Εφιστούμε την προσοχή σας με σκοπό την αποφυγή πιθανών προβλημάτων καθώς βαθμολογίες μαθημάτων υφίστανται μόνο όταν είναι καταχωρημένες στην ηλεκτρονική γραμματεία, διαδικασία που προϋποθέτει την ηλεκτρονική δήλωση του μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία.   

Μαθήματα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση μαθήματος στην ηλεκτρονική γραμματεία είναι μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής ακόμη και αν έχει επιτυχώς εξεταστεί σ αυτά.