Πτυχιακές Β Τομέα Μαθημάτων – Αλλαγή εισηγητή – εργαστηριακού συνεργάτη

Πτυχιακές Β Τομέα Μαθημάτων – Αλλαγή εισηγητή – εργαστηριακού συνεργάτη

Όσοι φοιτητές έχουν θέμα πτυχιακής εργασίας με εργαστηριακό συνεργάτη/ακαδημαϊκό υπότροφο  του Β τομέα μαθημάτων να προσέλθουν την Τρίτη 13/11/18 και ώρα 13.00 προκειμένου να αλλάξουν εισηγητή

Η Διευθύντρια του Β Τομέα Μαθημάτων