ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Για προβλήματα που διαπιστώνονται στις βαθμολογίες στη νέα πλατφόρμα του ΠΑΔΑ οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον υπεύθυνο του κόμβου των γραμματειών κ. Γ. Πατέστο (κτήριο βιβλιοθήκης)

 

  • Για βεβαίωση σπουδών οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται στο Τμήμα και όχι ηλεκτρονικά, έως ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα με τις βαθμολογίες, η παραλαβή τους γίνεται συνήθως αυθημερόν.