Οδηγίες, πρόσκληση και περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021

Οδηγίες, πρόσκληση και περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407 1980 ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020 2021

Σας γνωστοποιούμε ότι έχουν αποσταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος https://www.uniwa.gr και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/ τα ακόλουθα αρχεία:
Α) Η με αριθ. πρωτ. 9180/05-02-2021 (ΑΔΑ: Ω5Τ446Μ9ΞΗ-ΘΒΖ) Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) για την πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (αρχείο pdf),
Β)  Αρχική Αίτηση (αρχείο word)
Γ) Συμπληρωματική Αίτηση (αρχείο word).
 
Η υποβολή αιτήσεων θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματός σας, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στην ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε – λόγω του ότι η δεύτερη δημοσίευση περίληψης της ως άνω πρόσκλησης, πραγματοποιείται σήμερα 09/02/2021 – ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχεται στις 10/02/2021 και ώρα 00:00:01” και λήγει στις 19/02/2021 και ώρα 23:59:59”.
 
Η ως άνω προθεσμία θα εμφανίζεται και ως μήνυμα στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/ όπου – όπως προαναφέραμε – θα αναρτηθούν τα ως άνω αρχεία.
 
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε – λόγω του ότι δεν είναι δυνατή η μέσω της πλατφόρμας “ΠΑΠΥΡΟΣ” αυτόματη καταχώρηση αριθμού πρωτοκόλλου, να αποστέλλεται στον υποψήφιο – μετά την πρωτοκόλληση της αίτησής του – μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η αίτησή του. 
 
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση,

  Απόστολος Καραβίας

  Τμήμα Ε.ΔΙ.Π – Ε.Τ.Ε.Π. και Λοιπού Προσωπικού