Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση & εξέταση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Στ. Καρανάσιου

Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση & εξέταση διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Στ. Καρανάσιου

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. 27979/17.03.2022 πρόσκληση, σχετικά με τη δημόσια παρουσίαση και εξέταση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Στ. Καρανάσιου. Όποιος επιθυμεί μπορεί να την παρακολουθήσει και διαδικτυακά. Ο σχετικός σύνδεσμος θα αποσταλεί με νέο μήνυμα παραμονές της παρουσίασης.

Πρόσκληση δημόσιας παρουσίασης & εξέτασης διδακτορικής διατριβής υποψήφιου διδάκτορα κ. Στ. Καρανάσιου (27979/17.03.2022)