Πρόσκληση για τη δημόσια παρουσίαση & εξέταση διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα κας. Αλεξάνδρας Λέπουρα