Πρόσκληση για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες ακαδ. έτους 2023-24

Πρόσκληση για χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες ακαδ. έτους 2023-24

Αγαπητοί υποψήφιοι διδάκτορες,

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ-ΠΑΔΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για υποψήφιους διδάκτορες σχετικά με την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου.

(https://elke.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/325/2023/09/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΥΔ-v1_Ρ60Ν46Μ9ΞΗ-Σ6Ρ.pdf).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν άμεσα αίτηση καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι ιδιαίτερα σύντομη και να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Τμήματος για την πρόθεση τους να απασχοληθούν στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Τμ. Φυσικοθεραπείας

Γεώργιος Γιόφτσος, Ph.D, M,Sc.