Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2020-21 υπάρχουν (70) εβδομήντα πενήντα θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 15/7/21, 1/8/21, 15/8/21, 1/9/21, 15/9/21, 1/10/21

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αναλυτική Βαθμολογία
3. Χρωστούμενα μαθήματα μέχρι και το 7ο εξάμηνο
4. Βεβαίωση επιβλέποντος για ερευνητική πτυχιακή, εφόσον αυτή έχει σχέση με το φορέα απασχόλησης που θα αιτηθούν
5. Όποιο έγγραφο κρίνουν που αφορά σε κοινωνικά κριτήρια
μέχρι και την (ημέρα) 25/5/21 για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν στις 15/7/21 και μέχρι 5/6/21 για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν αργότερα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση, εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την (ημέρα) 28/5/21 ή την 8/6/21 (ανάλογα στην ημερομηνία αιτήσεων) στην σελίδα της Πρακτικής άσκησης και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.