Προκήρυξη εκλογών αναδείξης εκπροσώπου μέλους ΕΔΙΠ και αναπληρωτή του στη Συνέλευση και στον Τομέα μαθημάτων ”Νεύρικό Σύστημα” Τμημ. Φυσικοθεραπείας Πα.Δ.Α. ακαδ. έτους 2022-23

Προκήρυξη εκλογών αναδείξης εκπροσώπου μέλους ΕΔΙΠ και αναπληρωτή του στη Συνέλευση και στον Τομέα μαθημάτων ”Νεύρικό Σύστημα” Τμημ. Φυσικοθεραπείας Πα.Δ.Α. ακαδ. έτους 2022-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΔΙΠ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ”ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ” ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πα.Δ.Α. ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2022-23