Προκήρυξη Εκλογών – Ανάδειξη Διευθυντή/ντριας του Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – L.Ad.Phys (Labroratory of Advanced Physiotherapy) Τμημ. Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ

Προκήρυξη Εκλογών – Ανάδειξη Διευθυντή/ντριας του Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – L.Ad.Phys (Labroratory of Advanced Physiotherapy) Τμημ. Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΝΤΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – L.Ad.Phys

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ