Προκήρυξη διενέργειας εκλογών ανάδειξης Εκπροσώπων Φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 2023-24