Πρόγραμμα Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έως 15 Μαρτίου 2019, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Πρόγραμμα Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα: Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έως 15 Μαρτίου 2019, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/Κλασική Κινητικότητα, για το χειμερινό εξάμηνο 2019-20.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019  ηλεκτρονικά στο email:erasmus1@uniwa.gr

Erasmus +