Πράξη Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε) τριμελούς τακτικής εφορευτικής επιτροπής για προκήρυξη Διευθυντών Τομέων

Πράξη Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε) τριμελούς τακτικής εφορευτικής επιτροπής για προκήρυξη Διευθυντών Τομέων

ΠΡΑΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ(Ο.Δ.Ε) ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ