Πράξη για εκλογές Προέδρου και Αναπληρωτού Προέδρου Τμ Φυσικοθεραπείας