Πρακτικό Ανάρτησης Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2018-2019