Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΤΕΙ

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΤΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι στην με αρ. 25/13.11.2018 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής

αποφασίστηκε σχετικά με την πρακτική άσκηση (ΤΕΙ) ότι , οι φοιτητές για να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση 

μπορούν να οφείλουν μέχρι τρία μαθήματα ειδικότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρακτική άσκηση να πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και οι  ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.