Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΤΕΙ

Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΤΕΙ

Καλούνται οι φοιτητές που  έχουν εγκριθεί για πρακτική άσκηση για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 να προσέλθουν στο γραφείο της  Ακαδημαϊκής υπευθύνου κ. Γ. Πέττα την Τρίτη 26/11/2018 και ώρα 12.00- 15.00 ή την Τετάρτη 27/11/2018 και ώρα 11.30- 12.30 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των  απαραίτητων εγγράφων για την έναρξη της Πρακτικής.

Οι φοιτητές πρέπει να φέρουν μαζί τους:

1.Φωτοτυπία της σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται  Ονοματεπώνυμο του φοιτητή ως δικαιούχου ή συνδικαιούχου, αριθμός λογαριασμού και  IBAN

2.Αριθμός Μητρώου φοιτητή, ΑΜΚΑ , ΑΜ ΙΚΑ , ΑΣΤΥΝ.ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ, ΑΦΜ , ΔΟΥ

Όσοι φοιτητές  κωλύονται να προσέλθουν , μπορούν να εκπροσωπηθούν από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αφού επικοινωνήσουν με την ακαδημαϊκή υπεύθυνο