Πρακτική Άσκηση φοιτητών που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ

Πρακτική Άσκηση φοιτητών που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ

Καλούνται οι φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ σε συνάντηση με την Επιστημονική υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης κ. Γ. Πέττα για σχετική ενημέρωση την Πέμπτη 11-10-2018 και ώρα 12.00 μμ.