Πρακτική Άσκηση-Εαρινό 2023-24: Οδηγίες για Έναρξη Πρακτικής