Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενή υπ’ αριθμ. Πρωτ 37252/20.09.2023 Απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ) πιστοποιείται ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των Νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΔΑ