Παρουσίες Εργαστηριακών  Μαθημάτων & ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 08-01-2020

Παρουσίες Εργαστηριακών  Μαθημάτων & ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 08-01-2020

Στις 8 Ιανουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η 1η ημερίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με θέμα:  Φυσικοθεραπεία και Ποιότητα Ζωής, Ανάπτυξη-Διατήρηση-Επανάκτηση.

Πανεπιστημιούπολη 1, Αιγάλεω, Συνεδριακό Κέντρο. Είσοδος ελεύθερη.

Στην είσοδο του αμφιθεάτρου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των προσερχόμενων και σε όσους παρακολουθήσουν τις εργασίες της ημερίδας θα χορηγηθεί επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρακολούθηση της ημερίδα από τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας θα αποτελεί συμπληρωματικό εργαστηριακό μάθημα κατά το τρέχον εξάμηνο με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε διδάσκοντος και θα επιβεβαιώνεται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού παρακολούθησης.