Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων

Η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις μαθημάτων/εγγραφών των φοιτητών από το Διαδίκτυο παρατείνεται έως και την Κυριακή 10/2/2019.