Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία της υποβολής δηλώσεων μαθημάτων από το Διαδίκτυο, παρατείνεται έως και τις 31/10/2019