Παραλαβή βεβαιώσεων εγγραφής των πρωτοετών

Παραλαβή βεβαιώσεων εγγραφής των πρωτοετών

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παραλάβουν από τη γραμματεία βεβαιώσεις εγγραφής από την Παρασκευή 25.10.2019 και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 – 13.00 μ.μ.